Lista promotorów

Promotorzy na studiach doktoranckich WA PW

Preferowana tematyka prowadzonych doktoratów przez pracowników naukowo-dydaktycznych uprawnionych do prowadzenia doktoratów na Wydziale Architektury PW:


DR HAB. INŻ. ARCH., MGR SZTUKI ANNA DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO

Zakład Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych

 • historia architektury po 1918 roku
 • teoria architektury
 • metodologia projektowania

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ GAWLIKOWSKI

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • architektura
 • urbanistyka

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. JOANNA GIECEWICZ

Katedra Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego

 • teoria architektury mieszkaniowej
 • środowisko przyrodnicze a aglomeracje miejskie

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. KRYSTYNA GURANOWSKA-GRUSZECKA

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • urbanistyka
 • struktury o walorach kulturowych
 • duże miasta
 • miasta zabytkowe
 • strefy śródmiejskie, śródmieścia
 • rewitalizacja, rewaloryzacja
 • przekształcanie struktur mieszkaniowych
 • plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego
 • wytyczne konserwatorskie do zagospodarowania

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. SŁAWOMIR GZELL

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • architektura
 • urbanistyka

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. DANUTA KŁOSEK-KOZŁOWSKA

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • miasto - ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój stymulowany wartościami historycznych struktur i założeń przestrzennych
 • problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego miast w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • identyfikacja wartości struktury przestrzennej miast historycznych
 • miasto a zagadnienia z zakresu socjologii kultury i psychologii przestrzeni

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT KUNKEL

Zakład Architektury Polskiej

 • teoria i historia architektury

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA KURYŁOWICZ

Zakład Projektowania i Teorii Architektury

 • teoria architektury współczesnej
 • psychologia architektury

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. HANNA MICHALAK

Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

 • projektowanie architektoniczno-konstrukcyjne
 • kształtowanie i optymalizacja konstrukcji cięgnowych (wiszących, podwieszanych, namiotowych)
 • projektowanie obiektów wielokondygnacyjnymi podziemiami (garaże podziemne)
 • rehabilitacja zabudowy zabytkowej

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR MOLSKI

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • konserwacja, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów i zespołów zabytkowych

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA PLUTA

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • urbanistyka
 • przestrzenie publiczne
 • kształtowanie krajobrazu miasta
 • zrównoważony rozwój miast
 • środowisko przyrodnicze w miastach
 • architektura krajobrazu - zagadnienia z zakresu kompozycji przestrzeni

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. JADWIGA ROGUSKA

Zakład Historii Architektury Powszechnej

 • architektura polska i powszechna XIX i XX wieku (szczególnie warszawska)

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. WIESŁAW ROKICKI

Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

 • współzależność formy, funkcji i konstrukcji w projektowaniu

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ROZBICKA

Zakład Architektury Polskiej

 • historia architektury i ochrona dziedzictwa kulturowego

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. DAGNY RYŃSKA

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • budownictwo zrównoważone
 • architektura
 • ekologia
 • ekonomika procesu inwestycyjnego

dr hab. inż. arch. Jan SŁYK

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • projektowanie architektoniczne - metodyka, narzędzia, podstawy teoretyczne
 • architektura informacyjna - rozwój CAD, komunikacja i media cyfrowe, matematyczny kontekst idei architektonicznej, środowiska rozszerzone, wirtualne, sieciowe, cyfrowa produkcja, automatyka
 • związki architektury i sztuki (sztuki piękne, muzyka)

dr hab. inż. arch. Krystyna SOLAREK

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • Teoria urbanistyki
 • Problematyka projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego
 • Zieleń miejska w przestrzeni publicznej, zielona infrastruktura
 • Restrukturyzacja miast i stref podmiejskich
 • Rozwój obszarów metropolitalnych

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. MARTA TOBOLCZYK

Samodzielna Pracownia Architektury Proekologicznej

 • architektura mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej
 • architektura organiczna i proekologiczna, tzw. "zielona" architektura
 • teoria architektury
 • ontogeneza i morfogeneza architektury - procesy ewolucyjne w rozwoju architektury oraz w generowaniu form i struktur architektonicznych

PROF. DR INŻ. ARCH. JERZY WOJTOWICZ

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • architektura i urbanistyka
 • projektowanie architektoniczne wspomagane technologią cyfrową
 • zagadnienia projektowania w środowiskach sieciowych
 • architektura i infrastruktura responsywna z zastosowaniem mechatroniki

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. STEFAN WRONA

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • procesy informacyjne w architekturze
 • zastosowanie technik i technologii komputerowych projektowaniu architektonicznym
 • techniki informacyjne w ochronie dóbr kultury

ROF. NZW. DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ ZALEWSKI

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • współzależność zagospodarowania przestrzennego i systemu transportowego
 • rozwój zrównoważony miast i regionów
 • wpływ zagospodarowania przestrzennego na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • uspokojenie ruchu drogowego i ruch niemechanicznych środków transportu (rower, pieszy)
 • mobilność aktywna
 • przekształcenia struktur przestrzennych miast i aglomeracji
 • studia porównawcze rozwoju przestrzennego i społeczno-ekonomicznego miast i regionów w wybranych aspektach
 • wpływ rozwoju infrastruktury technicznej na rozwój przestrzenny
 • rekreacja i turystyka

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.