Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów

  1. podanie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  2. oświadczenie/zgoda przyszłego opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej - druk pdf_malutki
  3. CV
  4. karta informacyjna kandydata - do wydrukowania z systemu informatycznego "Rekrutacja PW"
  5. kwestionariusz osobowy - do wydrukowania z systemu informatycznego "Rekrutacja PW"
  6. zaświadczenie lekarskie
  7. odpis dyplomu magisterskiego (oryginał)
  8. kopia dowodu osobistego (poświadczona przez sekretariat SD)
  9. 3 fotografie (45 x 35 mm)
  10. zdjęcie w wersji elektronicznej*
  11. krótka (do 3 stron) charakterystyka przyszłej pracy doktorskiej (tematyka, cel pracy, wstępne rozeznanie stanu badań, proponowane metody pracy).

   *

   zdjęcie na płytce CD opisanej imieniem i nazwiskiem + nazwa wydziału.
   zdjęcie  kolorowe, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

   plik ze zdjęciem:
   format: JPG
   rozmiar: max 150 kilobajtów
   wymiary:  2 x 2,5 cm (300 x 375 pikseli)
   rozdzielczość: co najmniej 300 DPI

    

   Druk skierowania na badania lekarskie należy odebrać osobiście, ponieważ jest na nim podpis kierującego na badania i pieczątka uczelni.

   Zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy.

   Wydział Architektury
   Politechniki Warszawskiej,
   00-659 Warszawa
   ul. Koszykowa 55
    
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
   Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
   00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
    
   wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.