Kandydaci na studia Podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe na WA PW

Tryb rekrutacji na studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej

Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie rekrutacja.pw.edu.pl.

Informacje na temat studiów podyplomowych, wymaganych dokumentów i miejsca składania tych dokumentów znajdują się na stronie pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe.

Wydrukowane z systemu informatycznego „Rekrutacja PW” formularze: „Karta informacyjna” i „Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe” wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w procedurze rekrutacyjnej, kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie wybranych studiów podyplomowych.

Należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata z procedury rejestracyjnej w systemie informacyjnym „Rekrutacja PW”, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów podyplomowych potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb.


Tryb postępowania przy rejestracji i zapisach kandydatów na studia podyplomowe rozpoczynające się od semestru zimowego r.ak.2014/2015


Studium URBANISTYKI i Gospodarki Przestrzennej WA PW

Warunki uczestnictwa w Studium:

  1. wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  2. umowa o warunkach odpłatności ( 2 egzemplarze),
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. życiorys zawodowy.

Koszt dwusemestralnego studium wynosi 6760zł.
Zniżka od opłaty zasadniczej 5% - dla pięciu pierwszych zgłoszonych osób.

Rozpoczęcie każdego kursu przewidziane jest w listopadzie kolejnego roku.


KIEROWNIK STUDIUM - prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej GAWLIKOWSKI

ZASTĘPCA KIEROWNIKA STUDIUM - dr inż. Andrzej ZALEWSKI
tel: 22 864 54 39, 603 768 141

SEKRETARIAT STUDIUM: mgr inż. Elżbieta SZARY
ul. Koszykowa 55, pokój nr 214
tel/fax: 22 628 53 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Studium podyplomowe Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Studium przyjmuje wyłącznie kandydatów z dyplomem szkoły wyższej. Preferowane są osoby związane z instytucjami ochrony zabytków i dóbr kultury w Polsce, administracją samorządową, pracowniami urbanistycznymi. Studia specjalizujące dla architektów, architektów krajobrazu, historyków sztuki, archeologów.

  1. Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe oraz zawodowe C.V.
  2. Dyplom ukończenia szkoły wyższej /odpis – nie xero/
  3. Wypełniony Wniosek o przyjęcie na Studia Podyplomowe z wymaganymi poświadczeniami

Kompletne informacje na temat Studium znajdują się na stronie WA PW w dziale
Studia/ Studia Podyplomowe/ Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.