Fundusze strukturalne UE

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej

Portal fundusze Europejskie

Serwis Ministerstwa Rozwoju na temat funduszy europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wsparcie dotyczące funduszy europejskich na PW

http://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-projektow/

Dział Wsparcia Projektów CZIiTT wspomaga jednostki organizacyjne uczelni w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez:

  • Wyszukiwanie i przekazywanie informacji o konkursach oraz możliwościach aplikowania przez uczelnię, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach, zmianach w obowiązujących wytycznych i dokumentach programowych.
  • Udział w opiniowaniu zgodności wniosków projektowych z wymaganiami dokumentów programowych i konkursowych, projektów umów partnerstwa/konsorcjum, koordynację obiegu ww. dokumentów na uczelni.
  • Doradztwo w zakresie spraw związanych z realizacją projektów.
  • Monitorowanie realizacji projektów w trakcie wizyt monitorujących.
  • Prowadzenie rejestru projektów, przechowywanie kopii pozyskanej dokumentacji.
  • Koordynację merytoryczną dedykowanego oprogramowania dot. pozyskiwania i realizacji projektów.
  • Współpracę z instytucjami zewnętrznymi, publicznymi i prywatnymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów.

Informacja o konkursach - CZIiTT

http://www.cziitt.pw.edu.pl/co/wszystkie-konkursy/

Harmonogram naborów:
http://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-projektow/harmonogramy-naborow/

Pośrednictwo NCBR

NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój, Programu (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC).

Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do przemysłu” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji nowatorskich produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych aż po ich komercjalizację.

Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wzmocnienie szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na potrzeby rozwoju, promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Program Polska Cyfrowa - ma za zadanie wspierać poszerzenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

 Strona NCBR dotycząca funduszy europejskich:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/

Aktualne nabory:

 

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.