NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Nauki jest instytucją powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

W ramach działań centrum realizowane jest finasowanie oraz nadzór nad projektami badawczymi w zakresie badań podstawowych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich oraz ważnych dla rozwoju nauki pionierskich projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców.

Finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych odbywa się w ramach ogłaszanych konkursów. Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy cztery razy do roku: 15 marca, 15 czerwca, 15 września oraz 15 grudnia. W ofercie NCN znajduje się obecnie 13 typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup odbiorców. Poszczególne typy konkursów są skierowane do badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery zawodowej.

http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Więcej informacji na temat Narodowego Centrum Nauki na stronie http://www.ncn.gov.pl/

Typy konkursów i terminy aktualnie ogłoszonych.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 • OPUS 12, ogłoszony 15 września 2016 r.
  Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 • PRELUDIUM 12, ogłoszony 15 września 2016 r.
  Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 • SONATA 12, ogłoszony 15 września 2016 r.
  Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
Dodatkowe informacje o konkursie POLONEZ

 • POLONEZ 3, ogłoszony 15 września 2016 r.
  Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.

BEETHOVEN – konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie

 • BEETHOVEN 1, ogłoszony 15 września 2014 r.
  Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.
 • BEETHOVEN 2, ogłoszony 15 września 2016 r.
  Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2016 r.

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Konkursy i programy międzynarodowe:

http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna

Harmonogram konkursów znajduje się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Kwalifikacja projektów badawczych uwzględnia podział obszaru badań naukowych na 25 paneli dziedzinowych. Pełna lista paneli znajduje się na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

 Odnośniki do stron NCN

 

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.