Programy UE

Finasowanie bezpośrednie z Unii Europejskiej

Bardzo ważnym elementem finasowania badań naukowych w Unii Europejskiej są programy ramowe. Stanowią one największy mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.

W latach 2014 – 2020 realizowany jest Ramowy Program Badań i Innowacji Horyzont 2020. Stanowi on rdzeń strategii Europa 2020, Unii Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Program ten łączy wszystkie dotychczasowe programy i inicjatywy. Kładzie nacisk na rolę innowacji w rozwoju Europy, komercjalizację badań naukowych oraz wyzwania społeczne, z którymi boryka się Unia takie jak zdrowie, czysta energia i transport.

W strategii programu Horyzont 2020 zdefiniowano trzy priorytety:

  • Doskonała nauka – Excellent science
  • Konkurencyjny przemysł – Competitive Industries
  • Wyzwania społeczne – Societal challenges

Utworzenie programu Horyzont 2020 było wynikiem szerokiej strategii Uni Europejskiej na lata 2014-2020. Chcąc realizować projekty finansowane w ramach programu Horyzont 2020 należy zapoznać się z założeniami tej strategii oraz uwzględnić je w planowaniu przyszłych prac badawczych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie domowej programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Wszystkie informacje na temat aktualnych Ramowych Programów Badań Naukowych dostępne są na stronach Komisji Europejskiej dotyczących badań naukowych: http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Poniżej znajduje się lista ważniejszych odnośników do zasobów Komisji Europejskiej dotyczących wsparcia badań naukowych.

Inne programy UE:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.