Praktyki


Przypominamy, że zgodnie ze standardami nauczania na kierunku architektura i urbanistyka oraz programem studiów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej obowiązują następujące praktyki:

praktyka inwentaryzacyjna, praktyka budowlana, praktyka projektowa - (ostateczne zaliczenie praktyki musi nastąpić w momencie ukończenia studiów I stopnia)

Odbycie praktyk jest obowiązkowe, z potwierdzeniem ich zaliczenia w indeksie i na listach dziekańskich.

Praktyki inwentaryzacyjne 2017

 

Praktyka inwentaryzacyjna – zapisy

Zapisy trwają od 14.06.2017 godz. 19:00 do 19.06.2017 godz. 23:59 poprzez system USOS.

Przed dokonaniem zapisu prosimy o zapoznanie się z opisami i terminami praktyki inwentaryzacyjnej, oraz miejscem gdzie będą się odbywały ćwiczenia terenowe.

 Harmonogram praktyki inwentaryzacyjnej

Praktyka budowlana 2017

 

Praktyka budowlana – zapisy

Praktyka budowlana organizowana przez Katedrę Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej będzie się odbywała w okresie od 3 do 18 lipca 2017 roku. Każdy z uczestników praktyki będzie zobligowany do udziału w dwóch cyklach wykładów, do odbycia czterech wizyt w zakładach produkcyjnych oraz na budowach, a także do napisania sprawozdania. Zapisy trwają od 14.06.2017 godz. 19:00 do 19.06.2017 godz. 23:59 poprzez system USOS. Przed dokonaniem zapisu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem praktyki budowlanej, Harmonogramem praktyki budowlanej oraz opisem budów i zakładów, gdzie będą się odbywały ćwiczenia terenowe.

Osoby, które będą indywidualnie zaliczać praktykę budowlaną, proszone są o zapisanie się w podanym terminie do grupy 9.

 

Harmonogram praktyki budowlanej 2017

Harmonogram praktyki budowlanej 2017 - tabela

Regulamin praktyki budowlanej 2017

Zakłady i budowy - opis


ZASADY ORGANIZACJI ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

(STUDIA I STOPNIA)

Informacje ogólne

Podstawowymi formami realizacji są praktyki organizowane i przeprowadzane bezpośrednio przez nauczycieli akademickich/jednostki organizacyjne WAPW oraz praktyki wakacyjne odbywane samodzielnie przez studentów, a także praca zawodowa i działalność wolontariacka - wszystkie formy wymagają zgody Dziekana. Wydział nie zwraca kosztów odbycia praktyki (student ponosi koszt y praktyki we własnym zakresie, w tym również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Praktyki obowiązują w następującym układzie:

  1. praktyka inwentaryzacyjna - po pierwszym roku;
  2. praktyka budowlana - po drugim roku;
  3. praktyka projektowa - po trzecim roku.

Odbycie praktyk jest obowiązkowe i każdorazowo potwierdzane wpisem do indeksu oraz na listy dziekańskie.

Zamieszczamy formularz zgody na odbycie praktyk projektowych. Formularz podpisuje z upoważnienia Prodziekana ds Dydaktyki Pełnomocnik ds Praktyk dr arch. Cezary Głuszek.

Wykaz osób bezpośrednio związanych z organizacją praktyk zawodowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej:

Prodziekan d/s Studenckich:
dr arch. Monika Neff
Pełnomocnik Dziekana ds Praktyk:
dr arch. Cezary Głuszek
tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 14

Opiekunowie merytoryczni praktyk:

inwentaryzacyjnej:
prof. nzw. dr hab. arch. Robert Kunkel
tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 15

budowlanej:
dr arch. Jerzy Górski
tel. 22 234 55 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 104

projektowej:
dr arch. Cezary Głuszek
tel. sekretariatu: 22 628 06 87, 22 234 55 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
pokój nr 14

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.