Dyplomy Inżynierskie

Tok dyplomowania na studiach I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Architektury odbywa się zgodnie z Regulaminem Dyplomów Inżynierskich, uchwalonym przez Radę Wydziału Architektury PW (pdf_malutkiplik pdf do pobrania).

W celu przystąpienia do wykonywania dyplomu należy złożyć Kartę Dyplomu zgodnie z procedurą wynikającą z Wyżej wymienionego regulaminu. Karty Dyplomu ważne są do daty podanej w treści. Schematy harmonogramów dyplomowych wywieszono przed dziekanatem.


Szczegółowe informacje na temat procedury dyplomów inżynierskich.

Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych.


Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium ( nie wgranie pracy do APD oznacza niemożność złożenia gotowości).


Szczegółowa instrukcja obsługi APD

 

Wymogi edytorskie prac dyplomowych określone w zarządzeniu Rektora nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016.


Do pracy nad dyplomem można przystąpić mając zaliczone wszystkie projekty.

Uwaga: według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów czteroletnie studia inżynierskie mogą trwać do 5 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

W celu uzyskania absolutorium należy zrealizować cały program studiów. Zgodnie z tym programem oraz obowiązującym regulaminem Studium Języków Obcych obowiązuje zaliczenie 180 godzin lektoratów (niezależnie od uzyskanej liczby punktów ECTS) oraz egzaminu B2.

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.


ZDJĘCIA

Studenci zgłaszający gotowość obrony składają 4 zdjęcia w wersji papierowej w wymiarach 35 x 45mm.

Zdjęcia te powinny spełniać te same wymagania, co zdjęcia do dowodu osobistego, tzn.
- bez nakrycia głowy
- bez okularów z ciemnymi szkłami
- głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy


ODPIS W OBCYM JĘZYKU

Studenci, którzy będą ubiegali się o wydanie suplementu lub odpisu w języku obcym, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w dniu wywieszania pracy dyplomowej (najpóźniej 30  dni po obronie dyplomu) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

 • jedno zdjęcie
 • wniosek o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w języku obcym
 • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej, tytuł w języku angielskim powinien być zgodny z tytułem wpisanym przez dyplomanta w systemie APD)
 • dowód wpłaty w wysokości 40 złotych (za jeden odpis dyplomu)

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.


Sesja dyplomów inżynierskich - listopad 2016

Lista dyplomantów dopuszczonych do obrony /19 października 2016/

Lista koreferentów /19 października 2016/


Harmonogram sesji /listopad 2016/

Sesja dyplomów inżynierskich - wrzesień 2016

Prace dyplomowe proszę wieszać w Pawilonie wystawowym
w czwartek 1 września, w godzinach 1200 - 1400


Sala wystawowa zostanie zamknięta punktualnie o godzinie 1400

 • Najpóźniej 16 sierpnia 2016 do godziny 2400 należy wgrać pracę do APD.

 • 17 sierpnia 2016 dyplomant zgłasza w dziekanacie gotowość do wywieszenia dyplomu i składa pełną, niezbędną do przygotowania obrony dokumentację.

 • Najpóźniej 31 sierpnia 2016 do godziny 2400 promotor powinien wgrać akceptację do APD.

 • W pawilonie wystawowym wieszane są tylko projekty skończone na sztywnych planszach o wymiarach 100x70 cm. Przy projekcie powinien zostać złożony kompletny opis /drugi opis+cd w dziekanacie studiów inżynierskich/.

 • Ekspozycja dyplomów odbywa się według określonych zasad i porządku, ustalonych wcześniej z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Sesji Dyplomowych dr arch. Bogusławą Helberger tuż przed wejściem dyplomanta do sali.

 • Dyplomanci wchodzą do sali najpóźniej do godziny 1330.

 • Dyplomanci proszeni są o zachowanie czystości i porządku w pawilonie wystawowym /wszelkie prace końcowe związane z oprawą plansz itp. powinny zostać wykonane poza salą wystaw/

 • Do sesji dyplomowej, która odbędzie się w dniach 12-16 września 2016 zostaną dopuszczone projekty kompletne i skończone.

 • 2 września 2016 około godziny 1200 zostaną podane do wiadomości listy dyplomantów wstępnie dopuszczonych do sesji dyplomowej oraz koreferentów. Dyplomant powinien niezwłocznie zgłosić się do wyznaczonego koreferenta.

 • Prezentacje powinny się odbywać w dniach 5 - 8 września 2016.
 • Do godziny 1200 w dniu 9 września 2016 /piątek/ dyplomant składa Kartę Dyplomanta z kompletem wpisów w dziekanacie.
  Opinie promotora i Recenzje powinny zostać złozone tego samego dnia od godziny 1200.

 • Wstępny harmonogram obron zostanie podany 6 września 2016 /wtorek/.

 • Dyplom należy zdjąć z wystawy w dniu 16 września 2016 /piątek/ do godziny 1700.

dr arch. Bogusława Helberger

Pełnomocnik Dziekana ds. Sesji Dyplomowych


Lista dyplomantów dopuszczonych do obrony /02 września 2016/

Lista dyplomantów dopuszczonych do obrony /19 października 2016/

Lista koreferentów /02 września 2016/

Lista koreferentów /19 października 2016/


Harmonogram sesji /wrzesień 2016/

Harmonogram sesji /listopad 2016/


Lista promotorów

DYPLOMY INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE


Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2016/2017 wraz z maksymalną liczbą dyplomantów (dotyczy wszystkich aktualnie prowadzonych dyplomów).

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Radosław Achramowicz (10)
 2. prof. nzw. dr hab. Krzysztof Domaradzki (10)
 3. prof. nzw. dr hab. Anna Dybczyńska-Bułyszko (10)
 4. prof. zw. dr hab. Andrzej Gawlikowski (10)
 5. prof. nzw. dr hab. Joanna Giecewicz (10)
 6. dr hab. Cezary Głuszek (10)
 7. prof. dr hab. Krystyna Guranowska-Gruszecka (10)
 8. prof. zw. dr hab. Sławomir Gzell (10)
 9. prof. nzw. dr hab. Danuta Kłosek-Kozłowska (10)
 10. prof. zw. dr hab. Konrad Kucza-Kuczyński (10)
 11. prof. nzw. dr hab. Robert Kunkel (10)
 12. prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz (10)
 13. prof. nzw. dr hab. Piotr Molski (10)
 14. prof. nzw. dr hab. Katarzyna Pluta (10)
 15. prof. nzw. dr hab. Małgorzata Rozbicka (10)
 16. prof. dr hab. Elżbieta Dagny Ryńska (10)
 17. prof. nzw. dr hab. Jan Słyk (10)
 18. dr hab. Krystyna Solarek (10)
 19. prof. nzw. dr hab. Magdalena Staniszkis (10)
 20. prof. nzw. dr Marek Świerczyński (10)
 21. prof. nzw. dr Stefan Westrych (5)
 22. prof. dr Jerzy Wojtowicz (10)
 23. prof. zw. dr hab. Stefan Wrona (10)

Adiunkci i starsi wykładowcy

 1. dr Magdalena Bieńkuńska (10)
 2. arch. Michał Brutkowski (10)
 3. arch. mgr sztuki Maria Brykalska-Karłowska (10)
 4. arch. Grzegorz Buczek (5)
 5. dr Maciej Czarnecki (10)
 6. arch. Dariusz Hyc (5)
 7. arch. Marcin Goncikowski (5)
 8. dr Marcin Górski (10)
 9. dr Anna Grabowska (10)
 10. dr Ewa Grochowska (10)
 11. dr Jerzy Grochulski (10)
 12. dr Piotr Grodecki (10)
 13. arch. Paweł Grodzicki (10)
 14. dr Bogusława Helberger (10)
 15. arch. Stanisław Karłowski (10)
 16. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska (10)
 17. arch. Jacek Kopczewski (10)
 18. arch. Sławomir Kowal (10)
 19. arch. Piotr Kudelski (10)
 20. dr Maria Lewicka (5)
 21. arch. art. plast. Jan Mazur (10)
 22. arch. Maciej Miłobędzki (3)
 23. dr Małgorzata Mirecka (10)
 24. arch. Andrzej Nasfeter (3)
 25. arch. Małgorzata Nowak-Janicka (10)
 26. dr Anita Orchowska (10)
 27. dr Mirosław Orzechowski (10)
 28. arch. Andrzej Witold Orzechowski (10)
 29. dr Ewa Pachowska (10)
 30. dr Janusz Pachowski (10)
 31. dr Grzegorz Rytel (10)
 32. dr Małgorzata Ewa Sikorska (10)
 33. dr Marta Sroczyńska (10)
 34. arch. Grzegorz Stiasny (5)
 35. dr Paweł Trębacz (10)
 36. dr Piotr Trębacz (10)
 37. dr Karolina Tulkowska-Słyk (10)
 38. arch. Jakub Wacławek (10)
 39. dr Agata Wagner (10)
 40. arch. Jacek Wciślak (10)
 41. dr Ewa Widera (10)
 42. dr Anna Wierzbicka (10)
 43. dr Agnieszka Wośko-Czeranowska (10)
 44. dr Wojciech Wółkowski (10)
 45. dr Roman Wrzosek (10)
 46. dr Justyna Zdunek-Wielgołaska (10)
 47. dr Katarzyna Zielonko-Jung (10)

Lista pracowników posiadających uprawnienia do prowadzenia projektów dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury PW, rok akademicki 2016/2017

Adiunkci i starsi wykładowcy

 1. arch. Piotr Bujnowski (5)
 2. arch. Piotr Hardecki (3)
 3. dr Joanna Klimowicz (10)
 4. arch. Ryszard Rogala (10)
 5. arch. Robert Rzadkiewicz (10)

Więcej artykułów…

 1. Pliki do pobrania
Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.