Dyplomy magisterskie

Kwestie związane z procesem dyplomowania na Wydziale Architektury PW określa

pdf_malutkiRegulamin Dyplomów Magisterskich uchwalony przez Radę Wydziału.

Szczegółowe informacje na temat procedury dyplomów magisterskich: (pdf_malutki plik pdf do pobrania). Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych. Przystąpienie do obrony, począwszy od sesji czerwcowej 2014 wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Terminem wgrania pracy do serwisu jest termin gotowości, podany w kalendarium.

Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium ( nie wgranie pracy do APD oznacza niemożność złożenia gotowości).

Przed cofnięciem pracy do poprawy prosimy o odczekanie dwóch dni

Szczegółowa instrukcja obsługi APD

 

Wymogi edytorskie prac dyplomowych określone w zarządzeniu Rektora nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016.


UWAGA

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.

Według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów dwuletnie studia magisterskie mogą trwać do 3 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

ZDJĘCIA

Studenci zgłaszający gotowość obrony składają 4 zdjęcia w wersji papierowej w wymiarach 35 x 45mm.

Zdjęcia te powinny spełniać te same wymagania, co zdjęcia do dowodu osobistego, tzn.
- bez nakrycia głowy
- bez okularów z ciemnymi szkłami
- głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy


ODPIS W OBCYM JĘZYKU

Studenci, którzy będą ubiegali się o wydanie suplementu lub odpisu w języku obcym, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w dniu wywieszania pracy dyplomowej (najpóźniej 30  dni po obronie dyplomu) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

 • jedno zdjęcie
 • wniosek o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w języku obcym
 • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej, tytuł w języku angielskim powinien być zgodny z tytułem wpisanym przez dyplomanta w systemie APD)
 • dowód wpłaty w wysokości 40 złotych (za jeden odpis dyplomu)

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.


Sesja dyplomów magisterskich - marzec 2017

PRACE DYPLOMOWE PROSZĘ WIESZAĆ W PAWILONIE WYSTAWOWYM W PONIEDZIAŁEK 27 LUTEGO W GODZ. 1200 -1400

SALA WYSTAWOWA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA PUNKTUALNIE O GODZINIE 1400

 • NAJPÓŹNIEJ 12 LUTEGO 2017r. DO GODZ. 2400 NALEŻY WGRAĆ PRACĘ DO APD.

 • DO 13 LUTEGO 2017r. DYPLOMANT ZGŁASZA W DZIEKANACIE GOTOWOŚĆ DO WYWIESZENIA DYPLOMU I SKŁADA PEŁNĄ NIEZBĘDNĄ DO PRZYGOTOWANIA OBRONY DOKUMENTACJĘ.

 • NAJPÓŹNIEJ 27 LUTEGO DO 1200 PROMOTOR POWINIEN WGRAĆ AKCEPTACJĘ DO APD.

 • W PAWILONIE WYSTAWOWYM WIESZANE SĄ TYLKO PROJEKTY SKOŃCZONE NA SZTYWNYCH PLANSZACH O WYMIARACH : 1OO x 7O. PRZY PROJEKCIE POWINIEN ZOSTAĆ ZŁOŻONY KOMPLETNY OPIS. /DRUGI OPIS+CD W DZIEKANACIE./

 • EKSPOZYCJA DYPLOMÓW W SALI ODBYWA SIĘ WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD I PORZĄDKU, USTALONYCH WCZEŚNIEJ Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIEKANA DS. SESJI DYPLOMOWYCH DR ARCH. BOGUSŁAWĄ HELBERGER TUŻ PRZED WEJŚCIEM DYPLOMANTA DO PAWILONU.

 • DYPLOMANCI WCHODZĄ DO PAWILONU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 1330.

 • DYPLOMANCI PROSZENI SĄ O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W PAWILONIE WYSTAWOWYM /WSZELKIE PRACE KOŃCOWE ZWIĄZANE Z OPRAWĄ PLANSZ ITP. POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE POZA SALĄ WYSTAW/.

 • Do sesji dyplomowej, która odbędzie się w dniach 13 – 24 marca br. zostaną dopuszczone projekty kompletne i skończone.

 • Lista dyplomantów wstępnie dopuszczonych do sesji dyplomowej oraz lista koreferentów zostanie podana do wiadomości 1 marca 2017r. /środa/, ok. godz. 1200. Dyplomant powinien niezwłocznie zgłosić się do wyznaczonego koreferenta.

 • Do godz. 1200 w poniedziałek 6 marca 2017r. dyplomant składa Kartę Dyplomanta z kompletem wpisów w Dziekanacie. Opinia Promotora i Recenzje powinny zostać złożone tego samego dnia do 1200.

 • Wstępny Harmonogram obron zostanie podany 7 marca 2017r. /wtorek/.

 • 24 marca 2017r. w piątek Dyplomy należy zdjąć z Wystawy do godz. 1700.

Dr arch. Bogusława Helberger

Pełnomocnik Dziekana ds. Sesji Dyplomowych

Pliki do pobrania


KARTA DYPLOMU, wrzesień 2017

 

Kartę należy wydrukować dwustronnie oraz wypełnioną złożyć w dziekanacie do dnia 05.10.2017. Karty wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane. Od r.ak.  2018/2019 nie będzie możliwości składania kart dyplomowych wrześniowych  – jedynym termin składania kart dyplomowych będzie  styczeń


KARTA DYPLOMU - styczeń 2017

Kartę należy wydrukować dwustronnie oraz wypełnioną złożyć w dziekanacie do dnia 27.01.2017. Karty wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.


RAMKA NA PLANSZE


STRONA TYTUŁOWA PRACY


ZAWARTOŚĆ CD


DRUK DANYCH OSOBOWYCH
Przed dyplomem


DRUK FORMULARZA SEMINARIÓW I WYKŁADÓW WYBIERALNYCH

Przed dyplomem


OŚWIADCZENIE

Przed dyplomem


KARTA OBIEGOWA


DRUK MONITOROWANIA KARIER ABSOLWENTÓW
przed dyplomem


PYTANIA EGZAMINACYJNE


PRZYKŁADOWY FORMULARZ


WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
absolwent może wnioskować o dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych (każdy po 40 zł), jednak tylko w jednym języku obcym (np. 3 odpisy po angielsku, nie może zażyczyć sobie po angielsku i po niemiecku), może też wnioskować o odpisy suplementu po angielsku, ale maksymalnie trzy egzemplarze


FORMULARZ
dla wznawiających studia na dyplom


 

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.