Przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne

Informacje dla studentów Wydziału Architektury PW ubiegających się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne I stopnia /inżynierskie/ oraz II stopnia /magisterskie/.


Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem nr 4/2015 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 27 października 2015 wraz z Załącznikiem nr 1.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 oraz po analizie liczby studentów studiów stacjonarnych zarejestrowanych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego Dziekan Wydziału Architektury określa limity przyjęć na semestr letni studiów stacjonarnych,
Decyzja nr 28/2016 Dziekana WA z dnia 15 listopada 2016.


Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2016/2017 na semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia /inżynierskich/ na kolejnych latach wynosi:

Rok II 83 studentów limit przyjęć w r.a. 2015/16: 80 osób limit wolnych miejsc: 0
Rok III 76 studentów limit przyjęć w r.a. 2014/15: 80 osób limit wolnych miejsc: 4
Rok IV 80 studentów limit przyjęć w r.a. 2013/14: 80 osób limit wolnych miejsc: 0

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2016/2017 na semestr zimowy studiów stacjonarnych II stopnia /magisterskich/ wynosi:

Rok II 102 studentów limit przyjęć w r.a. 2015/16: 100 osób limit wolnych miejsc: 0

O przeniesienie mogą ubiegać się wszyscy kandydaci spełniający warunki określone w obowiązującym Zarządzeniu, tzn. mający:
- zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów
- zaliczone wszystkie przedmioty wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów trybu niestacjonarnego, tj. przedmioty i praktyki zaliczone w terminie podstawowym
- brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA


Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen (liczona do drugiego miejsca po przecinku) z toku studiów niestacjonarnych.

W przypadku osób ubiegających się o przeniesienie w roku akademickim 2016/2017 na semestr IV, zgodnie z określonym limitem wolnych miejsc, będzie to średnia ważona z semestrów I-II toku studiów niestacjonarnych.


Lista rankingowa, według średniej ważonej ocen ujętej malejąco, studentów III semestru studiów niestacjonarnych zostanie ogłoszona dnia 25 listopada 2016.

Po ogłoszeniu list rankingowych studentów trybu niestacjonarnego spełniających warunki określone w Zarządzeniu i wyrażających chęć ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne należy zgłosić ewentualne uwagi dotyczące nieprawidłowości danych w nich zawartych w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia, do dnia 9 grudnia 2016.
Po upływie tego terminu zapisy uznaje się za ostateczne.


Osoby zainteresowane trybem przeniesień winny złożyć stosowne podanie w pokoju nr 20 do dnia 9 grudnia 2016.

Wzór podania o przyjęcie na studia stacjonarne w trybie przeniesienia ze studiów niestacjonarnych.

Ostateczna lista studentów przyjętych w drodze przeniesienia na semestr studiów stacjonarnych zostanie ogłoszona 19 lutego 2017, po zakończeniu okresu rejestracyjnego na semestr letni.


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.