Współpraca zagraniczna

Na stronie tej publikujemy informacje dotyczące współpracy naszego Wydziału z partnerami zagranicznymi. Obecnie strona poświęcona jest wymianom studenckim, planowane jest poszerzenie jej treści o współpracę naukową i zawodową.

ERASMUS+ Wyniki rekrutacji 2017/2018

Wyniki rekrutacji na Erasmus+ 2017/18 (dostępne tutaj).

Odwołania należy składać w terminie 14-28 kwietnia 2017 r. w pokoju 21.

ERASMUS+ Egzaminy językowe 2017/18

ERASMUS + 2017/18 – WYMIANA MIĘDZYNARODOWA


 

 • EGZAMIN PISEMNY+USTNY Z J. FRANCUSKIEGO odbędzie się 31.03.2017 (piątek), o godz. 11.00 w sali 111 na Wydziale Architektury.
 •  

 • EGZAMIN PISEMNY+USTNY Z J.HISZPAŃSKIEGO odbędzie się 24.03.2017 (piątek), o godz. 12:00 w sali 405 w Gmachu Głównym.
 •  

 • EGZAMIN PISEMNY Z J. ANGIELSKIEGO odbędzie się 22.03.2017 (środa), o godz. 12:00, w sali 212 na Wydziale Architektury.
 •  

 • EGZAMIN USTNY Z J. ANGIELSKIEGO odbędzie się 28.03.2017 (wtorek), o godz. 12:00, w sali 111 na Wydziale Architektury.
 •  

 • EGZAMIN PISEMNY Z J. NIEMIECKIEGO odbędzie się 23.03.2017 (czwartek), o godz. 10:00, w sali 107 na Wydziale Architektury.
 •  

 • EGZAMIN USTNY Z J. NIEMIECKIEGO – odbędzie się 24.03.2017 (piątek), o godz. 08:30, w sali 8 na Wydziale Architektury.
 •  

 • EGZAMIN PISEMNY+USTNY Z J. WŁOSKIEGO odbędzie się 29.03.2017 (środa), o godz. 14:15 w sali 113 na Wydziale Architektury.
 •  


  EGZAMIN Z J. ANGIELSKIEGO: EGZAMIN B2 ZDANY NA PW NIE ZWALNIA Z EGZAMINU JĘZYKOWEGO NA ERASMUSA

   

  Osoby, które ukończyły kurs języka angielskiego technicznego na WA PW z oceną: 4; 4,5; 5 – mogą być zwolnione z egzaminu (zaliczenie ważne jest 2 lata – wcześniejsze zaliczenia nie zwalniają z tego egzaminu).

   

  Osoby, które posiadają następujący certyfikat: CAE (ocena A); CPE - mogą być zwolnione z egzaminu (certyfikat ważny jest 2 lata – wcześniejsze nie zwalniają z tego egzaminu).

  ABY ZOSTAĆ ZWOLNIONYM/NĄ Z EGZAMINU - NA W.W. EGZAMINIE PISEMNYM (22.03) LUB USTNYM (28.03) u P. T. OLECHOWSKIEJ NALEŻY OKAZAĆ:

 • INDEKS Z OCENĄ Z LEKTORATU,
 • LUB ORYGINAŁ CERTYFIKATU
 •  

  OSOBY, KTÓRE WYBRAŁY TEN EGZAMIN NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM JAKO DRUGI (PŁATNY) – MUSZĄ DOSTARCZYĆ NA EGZAMIN DOWÓD OPŁATY (NR KONTA NA STRONIE: http://www.sjo.pw.edu.pl)


  POZOSTAŁE EGZAMINY JĘZYKOWE: ABY ZOSTAĆ ZWOLNIONYM/NĄ Z EGZAMINU - NALEŻY OKAZAĆ NA W.W. EGZAMINIE ORYGINAŁ CERTYFIKATU.

   

  LISTA CERTYFIKATÓW ZWALNIAJACYCH Z EGZAMINU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE SJO PW:http://www.sjo.pw.edu.pl

   

  OSOBY, KTÓRE WYBRAŁY TEN EGZAMIN NA FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM JAKO DRUGI (PŁATNY) – MUSZĄ DOSTARCZYĆ NA EGZAMIN DOWÓD OPŁATY (NR KONTA NA STRONIE: http://www.sjo.pw.edu.pl )

   

  NIE BĘDZIE POBIERANA OPŁATA ZA OKAZANIE CERTYFIKATU – ABY ZOSTAĆ ZWOLNIONYM/Ą Z EGZAMINU

   

  WSZYSCY MUSZĄ ZABRAĆ NA EGZAMIN WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM

  ERASMUS+ Praktyki zagraniczne 2017/18

  PRAKTYKI STUDENCKIE

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na praktyki zagraniczne z programu "Erasmus+" na rok akademicki 2017/18 dla studentów I, II i III stopnia studiów oraz absolwentów WAPW.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w praktykach Erasmus+.

  Długość odbywania praktyki wynosi od 2 do 12 miesięcy. Praktykę można realizować w okresie 1 lipiec 2017 - 30 wrzesień 2018.

  Dofinansowanie jest przyznawane na okres max 3 miesięcy.


  ZASADY WYJAZDÓW(kliknij tutaj)

   

  KAPITAŁ MOBILNOŚCI

  Nowy program „Erasmus+” wprowadza tzw. kapitał mobilności dla każdego z poziomów kształcenia. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

 • studia I-go stopnia – kapitał mobilności łącznie 12 m-cy,
 • studia II-go stopnia – kapitał mobilności łącznie 12 m-cy,
 • studia III-go stopnia – kapitał mobilności łącznie 12 m-cy.
 • Do całkowitej liczby miesięcy w ramach każdego poziomu studiów są jednak wliczane wcześniejsze wyjazdy na studia oraz na praktyki z programu LLP Erasmus („Uczenie się przez całe życie”) oraz Erasmus+.

   

  ABSOLWENT

  Aby wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+, absolwent musi wziąć udział w rekrutacji na praktyki Erasmus+ NA OSTATNIM ROKU STUDIÓW. Jego wyjazd może nastąpić dopiero po zakończeniu studiów, a pobyt musi się zakończyć w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

   

  Absolwent może wyjechać na praktykę maksymalnie na taką ilość miesięcy, jaka mu jeszcze pozostała w ramach "kapitału mobilności" z toku ostatniego cyklu studiów (pamiętając, że minimalny okres trwania praktyki to 2 miesiące). Oznacza to, że jeżeli na praktykę wyjeżdża np. absolwent studiów inżynierskich (w czasie praktyki nie może zostać zarejestrowany na studiach magisterskich!!), to długość jego pobytu na praktyce zależy od tego, czy w czasie studiowania na studiach pierwszego stopnia był na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+; oraz jaka była długość jego dotychczasowych studiów i / lub praktyk w ramach programu LLP Erasmus oraz Erasmus+.

   

  Identyczne zasady obowiązują absolwentów studiów drugiego stopnia.

  Wyjazdy na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+ nie mogą się pokrywać.

  Najpierw musi zostać zakończony i rozliczony jeden wyjazd, aby student mógł wyjechać na drugi.

   

  W jednym roku akademickim dopuszcza się jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę Erasmus+ pod warunkiem, że długość całego pobytu nie przekroczy 12 miesięcy.


   

  Plik do pobrania - rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus +:

 • oświadczenie o wykorzystanym kapitale mobilności (pobierz)
 • CV Europass (pobierz)
 • Zgłoszenia - oświadczenia (o wykorzystanym kapitale mobilności), CV, list motywacyjny, zaświadczenie o średniej ocen, potwierdzenie znajomości języka na min B2, należy składać w pok. 21 (Dziekanat).

   

  Ostateczny termin składania zgłoszeń - oświadczeń upływa 7 KWIETNIA (piątek) o godz. 1400!

   

   

  Erasmus+ 2017/18

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2017/18 dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich WA PW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.


  KAPITAŁ MOBILNOŚCI

  Program Erasmus+ wprowadza tzw. kapitał mobilności dla każdego z poziomów kształcenia.
  Na każdym z nich można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.
  Do całkowitej liczby miesięcy w ramach każdego poziomu studiów są jednak wliczane wcześniejsze wyjazdy na studia oraz na praktyki z programu LLP Erasmus/Erasmus+ „Uczenie się przez całe życie”.
  Od kapitału mobilności w programie Erasmus+ odejmuje się długość pobytu danego studenta na studiach i na praktyce w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+, jeżeli wyjazdy te odbywają się w ramach tego samego cyklu studiów. Oznacza to, że jeżeli student był za granicą na studiach i/lub na praktyce w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+ studiując na studiach pierwszego stopnia, a pobyt trwał np. 6 miesięcy i w momencie wejścia w życie programu Erasmus+ nadal pozostaje na studiach pierwszego stopnia i chce uczestniczyć w programie Erasmus+, wówczas może wyjechać na studia i/lub na praktykę wyłącznie na 6 miesięcy.
  To samo dotyczy studiów drugiego stopnia  Do wypełnionego formularza należy załączyć dokumenty wymienione na str. 3 formularza aplikacyjnego lub w pkt. 5.1. Regulaminu rekrutacji.

  Przed wypełnianiem formularza zgłoszeniowego prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem uczestnictwa (zasadami określającymi realizację wyjazdów na studia Erasmus+).


  Zgłoszenia należy składać w pokoju nr 21.

  Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 10 marca 2017 /piątek/ o godzinie 1400.

  Aplikacje nie będą przyjmowane po wskazanym terminie, w celu uniknięcia problemów wynikających z dużej ilości zgłoszeń w ostatniej chwili sugerujemy wcześniejsze dostarczenie dokumentów.


  Egzaminy językowe odbędą się w terminie 15 marca- 12 kwietnia 2017.


  ATHENS - marzec 2017

  Athens.png

  Utworzony w 1997 r. ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. W programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.

  Sesje Programu ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 2 obowiązkowe części: 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 11-18 marca 2017 r.

  Uczestnictwo w Programie ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

   

  Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się w dniu 21 grudnia 2016 r. i potrwa do 27 stycznia 2017 r.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od 3 do 6 tematów.
  • Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 27 stycznia 2017 r. (piątek) do godz. 14.00.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez wybrane uczelnie.
  • Prosimy o uwzględnienie konieczności wcześniejszego uzyskania podpisu Dziekana WAPW na dokumentach składanych przez kandydata w Centrum Współpracy Międzynarodowej PW /27 stycznia 2017, do godz. 14.00/.
   W związku z powyższym prosimy o dostarczenie formularzy do podpisu Dziekana do pokoju 21, najpóźniej do 20 stycznia 2017, do godziny 14.00.
  • Informacja na temat procedury i wymogów dokumentacyjnych na Wydziale Architektury PW


  Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

  Dodatkowych informacji udziela:

  Dominika Frąk – Dudzińska

  Koordynator Programu ATHENS

  Centrum Współpracy Międzynarodowej

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  www.cwm.pw.edu.pl

  Wydział Architektury
  Politechniki Warszawskiej,
  00-659 Warszawa
  ul. Koszykowa 55
   
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
   
  wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.