Studia

Na Wydziale Architektury będą w nadchodzącym roku akademickim prowadzone nastęujące studia:

Na kierunku Architektura:

  • studia stacjonarne inżynierskie (I stopnia), 8 semestrów
  • studia niestacjonarne inżynierskie (I stopnia), 8 semestrów
  • studia stacjonarne magisterskie (II stopnia), 4 semestry
  • studia niestacjonarne magisterskie (II stopnia), 4 semestry
  • studia doktoranckie (III stopnia), 8 semestrów

Na kierunku Architecture:

  • studia stacjonarne magisterskie (II stopnia) prowadzone w języku angielskim
    4 semestry
    - w specjalności Architecture for Society of Knowledge

Program studiów niestacjonarnych jest analogiczny do programu studiów stacjonarnych, różnica polega na konieczności wnoszenia opłat czesnego. Ponadto na Wydziale Architektury prowadzone są studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej.


Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych.

Program dwóch pierwszych lat studiów jest wspólny dla wszystkich studentów; obejmuje niezbędne podstawy wiedzy i wprowadza studentów w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne i instalacyjne. Począwszy od trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru prowadzącego projektowanie, a od czwartego – pewnej, narastającej w toku studiów, liczby przedmiotów odpowiadających jego indywidualnym predyspozycjom.


Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.