Studia Doktoranckie - Informacje

Informacje o studiach doktoranckich na Wydziale Architektury PW

Dziedzina: nauki techniczne

Dyscyplina: architektura i urbanistyka


Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Sekretariat:

Łukasz Lepionka, pok. 21,
tel. 22 234 52 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Studia Doktoranckie (studia III stopnia) na Wydziale architektury prowadzone są w trybie:

  • stacjonarnym;
  • niestacjonarnym w języku polskim;
  • niestacjonarnym w języku angielskim.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki (więcej o podejmowanie studiów przez cudzoziemców w załączniku pdf_malutki)


Studia niestacjonarne są płatne:

  • w języku polskim 3000 zł/ semestr
  • w języku angielskim 4500 zł/ semestr

Cudzoziemcy mogą podjąć studia doktoranckie na warunkach odpłatności. Roczna opłata wynosi 5000 EURO, dla osób pochodzenia polskiego 3500 EURO. Przy opłacie za pierwszy rok studiów obowiązuje dodatkowo jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 EURO.

 

Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich odbywa się dwa razy w roku akademickim. Informacje szczegółowe podane są na stronie dla kandydatów.

 

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 1.10.2011 r.

Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia (to dzień podjęcia przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania tytułu doktora nauk technicznych) - dotyczy osób, które rozpoczęły studia od 1.10.2011 r.

 

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.

 

Strona Studiów Doktoranckich redagowana jest przez Radę Doktorantów PW www.doktoranci.pw.edu.pl

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.