Informacje


Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce. Licząc około 1200 studentów z kadrą 140 nauczycieli akademickich, w tym 25 profesorów, Wydział jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju, a przez liczne kontakty zagraniczne i zauważalny udział absolwentów w architekturze światowej - również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest członkiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, ECAADE, AESOP, oraz amerykańskich - ACSA i ACADIA. Rokrocznie około 60 studentów architektury ma możliwość studiowania, przez semestr lub dwa, w jednej z około 20 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Socrates/Erasmus. Ponadto, dzięki trwającemu już blisko 25 lat programowi wymiany ze szkołą architektury Uniwersytetu w Detroit, USA, corocznie ok. 10 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki z obydwu uczelni mają możliwość semestralnego studiowania i nauczania na uczelni partnerskiej.
W budynku Wydziału Architektury stworzone są dogodne warunki studiowania; poza standartowymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i studiami projektowymi, znajdują się tu dwa laboratoria komputerowe (łącznie 40 stanowisk dla studentów), pracownie rysunku, malarstwa i rzeźby, pracownia modelarska oraz sale wystawowe. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki Wydziału (ponad 45 000 woluminów).
Istniejące na Wydziale laboratorium multimedialne wyposażone jest w zaawansowane systemy komputerowe.
Wszelkie urządzenia Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Warszawskiej są dostępne również dla studentów Wydziału Architektury.
Politechniczna baza domów studenckich oferuje zakwaterowanie dla studentów zamiejscowych.
Mieszczące się w budynku Wydziału lokale usługowe zapewniają możliwość łatwego zaopatrzenia się w konieczne materiały i pomoce, a także wykonania na miejscu potrzebnych usług. Są to:
American Bookstore - księgarnia architektoniczna oferująca książki najbardziej znanych wydawców
Sklep Architekci z materiałami papierniczymi i artystycznymi
Centrum Druku Cyfrowego - usługi w zakresie plotowania, druku, kopiowania.

Program studiów niestacjonarnych jest analogiczny do programu studiów stacjonarnych. Ponadto na Wydziale Architektury prowadzone są studia podyplomowe w zakresie Konserwacji Zabytków oraz Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej.
Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomia procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Wydział nie prowadzi wyodrębnionych specjalności; ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę magisterskich prac dyplomowych.
Program dwóch pierwszych lat studiów jest wspólny dla wszystkich studentów; obejmuje niezbędne podstawy wiedzy i wprowadza studentów w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne i instalacyjne. Począwszy od trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru prowadzącego projektowanie, a od czwartego - pewnej, narastającej w toku studiów, liczby przedmiotów odpowiadających jego indywidualnym predyspozycjom. Umożliwia to oferta fakultatywnej części programu studiów, obejmująca -ścieżki-: architektoniczną, urbanistyczną, modernizacji, projektowania wnętrz oraz technik komputerowych.
Szczegółowe informacje na temat programu studiów na WA PW znajdują się w dziale Studia.
Absolwenci studiów magisterskich przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym - pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie i grafice komputerowej, i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury.

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.