Informacje nadesłane

ANKIETA - Filary Sukcesu

W ramach Programu Edukacyjnego Filary Sukcesu uruchomiono II edycję badania opinii studentów.

Jego celem jest analiza znajomości i oczekiwań wobec rynku pracy wśród studentów planujących swoją karierę zawodową.
Ankieta jest anonimowa i pozwoli lepiej przygotować przyszłe działania oferowane w ramach projektu Biznes dla edukacji.

Badanie jest dostępne pod adresem filarysukcesu.pl.


KSIĄŻKA - Ursynów wczoraj, dziś i jutro

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy oraz Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na spotkanie z Lechem Królikowskim - varsavianistą i działaczem samorządowym - poświęcone jego najnowszej książce "Ursynów wczoraj, dziś i jutro".


Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 czerwca 2014 o godzinie 1700 w Sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w gmachu im. Kierbedziów, ul. Koszykowa 26/28, wejście III.

PRPW - sesje z coachem i doradcą zawodowym w czerwcu 2014

Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej ze statusem osoby niepełnosprawnej na czerwcowe sesje z coachem i/lub sesje z doradcą zawodowym.

Sesje coachingowe prowadzi Pani Anna Tychmańska - certyfikowany coach w International Coaching Community, psycholog (Uniwersytet Warszawski), doradca zawodowy.

Doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Panią Anetę Tyczyńską - pedagog pracy o specjalności orientacja i poradnictwo zawodowe.

Terminy spotkań, formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronie Projektu: pr.pw.edu.pl.

KONFERENCJA - Oblicza dialogu

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na wydarzenia w ramach I edycji projektu "Oblicza Dialogu" odbywającego się w dniach 9 - 18 czerwca 2014 w Krakowie."...dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów"
Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to także kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym.

W dniach 24 – 26 maja 2014 roku kolejny przywódca kościoła katolickiego, papież Franciszek, udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej (Jordania, Palestyna, Izrael). Celem wizyty było odkrywanie na nowo drogi prowadzącej do prawdy, sprawiedliwości i pokoju nazwanego „darem, którego trzeba cierpliwie poszukiwać i budować własnymi rękami poprzez małe i wielkie gesty w codziennym życiu”. Dlatego budowanie cywilizacji dialogu zdaje się być jedną z najbardziej palących potrzeb naszych czasów.


Sztuka czytania symboli. Architektura sakralna.

Dyskusja „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli”

Czas: 16 czerwca 2014 roku, godz. 16.00-18.00
Miejsce: Sala konferencyjna przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3
Goście: dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, dr Elżbieta Przybył-Sadowska, dr hab. Leszek Hońdo, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, mgr inż. arch. Andrzej Mikulski (twórca Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”), ks. dr Adam Wąs.
Prowadzenie: red. Janusz Poniewierski.

Dyskusja „Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli” zogniskowana zostanie wokół tematu sacrum w architekturze różnych kultur i religii. Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków.
Architektura to trwałe świadectwo wielokulturowości regionów, wzajemnych wpływów, przenikania się stylów architektonicznych i detali. Obustronne inspiracje mają zarówno charakter przestrzenny (czyli rozchodzenie się wpływów na różne kraje i kontynenty), jak i czasowy (świadome nawiązywanie do rozwiązań wieków wcześniejszych, np. architektury antycznej, średniowiecznej itp.


Konferencja

Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II

Czas: 17 i 18 czerwca 2014 roku
Miejsce: Sala konferencyjna przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3

Konferencja jest podsumowaniem pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na rzecz dialogu międzyreligijnego: czym był dialog międzywyznaniowy w ujęciu Ojca Świętego, przełomowe inicjatywy, perspektywy i problemy, tło historyczne. Poruszona zostanie także kwestia kontynuacji idei dialogu: oblicze dialogu obecnie- podążanie drogą wytyczoną przez Jana Pawła II czy nowe podejście? Najważniejsze inicjatywy ostatnich lat, nowe wyzwania, próba oceny sytuacji we współczesnym świecie: realne zagrożenia, a także obszary, w których dialog rozwija się bez przeszkód. Podjęty zostanie również temat znaczenia inicjatyw lokalnych i działań oddolnych na rzecz poprawy relacji z drugim człowiekiem.

Szczegółowy plan konferencji.


Wystawy

Świątynie Europy i Bliskiego Wschodu - wystawa fotograficzna obrazująca architekturę różnych religii na przestrzeni wieków - świątynie różnych wyznań z terenów Europy i Bliskiego Wschodu, detale architektoniczne oraz całe obiekty.

Asyż. Nadzieja świata - przedstawiająca międzyreligijne spotkania modlitewne w intencji pokoju na świecie organizowane z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II.

Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie - fotografie i plany architektoniczne dokumentujące budowanie świątyń w Nowej Hucie oraz podkreślenie roli biskupa Karola Wojtyły, któremu udało się doprowadzić do rozpoczęcia budowy świątyń.

Czas: 9 - 18 czerwca 2014
Miejsce: siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus


Wieczór pieśni żydowskiej: Josl & Reizele

17 czerwca 2014, godzina 1930
Miejsce: Synagoga Tempel, ulica Miodowa 24, Kraków
Artyści: Kamila Klimczak, Andrzej Róg, Dawid Rudnicki z zespołem instrumentalnym

Wieczór pieśni żydowskiej, to wspomnienie i dzień dzisiejszy zarazem. Piosenka sprzed lat w zupełnie tradycyjnym brzmieniu spotyka się w tym programie ze współczesną twórczością i aranżacją. Dzięki pięknym kwiatom poezji takich twórców jak Icyk Manger, czy Mordechaj Gebirtig, pieśń żydowska żyje i inspiruje młodych kompozytorów.


Więcej informacji na stronie idmjp2.pl.

SEMINARIUM - Twarze Różyca. Historia i przyszłość bazaru

W imieniu Organizatorów zapraszamy na seminarium „Twarze Różyca. Historia i przyszłość bazaru”, które odbędzie się w czwartek, 12 czerwca 2014, w godzinach 1630 - 2030 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 (Praga Południe).


W ramach wydarzeń poprzedzających oficjalne otwarcie Muzeum Warszawskiej Pragi na ul. Targowej 50/52, chcemy zwrócić szczególną uwagę na naszych najbliższych sąsiadów:
sprzedawców i bywalców najstarszego bazaru działającego w Warszawie, tzw. Różyca.

Bazar Różyckiego jest miejscem szczególnym: to nie tylko teren związany od lat z handlem, ale i przestrzeń pozamaterialnej wymiany, a do niedawna – symbol Pragi. Muzeum Warszawskiej Pragi sprzyja ochronie tak cennego dziedzictwa warszawskiej kultury.
Zwieńczeniem prelekcji tematycznych przedstawicieli różnych środowisk i dziedzin, będzie dyskusja z udziałem uczestników seminarium i publiczności.PROGRAM SEMINARIUM

1630 - otwarcie seminarium
1640 - 1700 - Janusz Owsiany
prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
1700 - 1720 - Michał Krasucki
historyk sztuki, prezes oddziału warszawskiego TOnZ
1730 - 1750 - Zenon Jędra
Stowarzyszenie Kupców Bazaru Różyckiego
1800 - 1820 - Jolanta Wiśniewska
st. kustosz Muzeum Warszawskiej Pragi/OMW
1830 - 1850 - Marek Miller
Fundacja Laboratorium Reportażu, Instytut Dziennikarstwa UW
1900 - 1920 - Pracownia 137 Kilo
projektanci zwycięskiego projektu wystawy stałej Muzeum Warszawskiej Pragi
1920 - 1940 - Aleksandra Wasilkowska
wiceprezeska warszawskiego SARP, autorka projektu rewitalizacji Bazaru Różyckiego
1940 - 2030 - DYSKUSJA
Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.